บทความ

จังหวะชีวิต

วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” ณ ห้องประชุมพระเทพสุเมธี อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการนี้ได้นำผลิตภัณฑ์จากโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเข้าร่วมแสดงในการแถลงข่าวฯ โดยงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต่อไป

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

บทความอื่นๆ

Typography (ไทโปกราฟี่) คำนี้มีความหมายอย่างยิ่ง สำหรับวงการออกแบบ จากประสบการณ์ ของ ไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปาธรสาขา เรขศิลป์ ประจำปี 2557

ลายบาติกร่วมสมัย ต่อยอด “ลมหายใจแห่งศิลปะบนผืนผ้า” เสน่ห์จากงานศิลปะบน ผืนผ้าอันเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น มีแบบอย่างให้ชื่นชมอย่างตระการตา

บันไดสู่การก้าวผ่าน

คลิปอาร์ต (Clip art) เป็นคำสากลที่รู้จักกันดีในแวดวงกราฟิก