ทำเนียบศิลปิน

ไพวรินทร์ ขาวงาม

Paiwarin Khao-Ngam

ฉายา
ไพวรินทร์ วิเชียรฉันท์, คําไท โตทุ่ง, คํา คํานับคํา, เหิร เดิรสมัย
สาขา
วรรณศิลป์
เกี่ยวกับศิลปิน
ไพวรินทร์ ขาวงาม เกิดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2504 อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่ 5 นักธรรมเอก เกิดในครอบครัวชาวนาจังหวัดร้อยเอ็ด จบชั้นประถมปลายจากโรงเรียนบ้านตาหยวก บวชเรียนต่อจนจบมัธยมปลายที่มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา ฝึกสอนวิชาภาษาไทยและวรรณคดี เพื่อตอบแทนคุณสถาบันระยะหนึ่งจึงลาสิกขา มุ่งสู่เชียงใหม่ เป็นพนักงานพิสูจน์อักษรหนังสือพิมพ์ประชากรรายวัน ก่อนเลื่อนขึ้นเป็นนักข่าว สั่งสมประสบการณ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเล็ก ๆ หลายฉบับ ปี 2527 ตัดสินใจเข้ากรุงเทพฯ ทํางานฝ่ายศิลป์และกองบรรณาธิการนิตยสารหลายฉบับ เคยเขียนเรื่องสั้นชื่อ “ฟ้ายังไม่มืด ตีพิมพ์ในนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2522 ผลงานส่วนใหญ่เป็นบทกวี บทกวีชื่อ “หากถึงวันที่ดอกไม้ร่วง ตีพิมพ์ในนิตยสารสายใจ ปี 2522 ไม่มีลํานํารักจากคนยากไร้" ตีพิมพ์ในนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2523 ได้รับรางวัลซีไรต์จากรวมบทกวีนิพนธ์เรื่อง “ม้าก้านกล้วย” ซึ่งต่อมาได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดย ม.ล. พีระพงศ์ เกษมศรี ปัจจุบันเป็นคอลัมนิสต์อิสระ และเป็นวิทยากรรับเชิญตามสถานศึกษา หน่วยงานราชการและเอกชน รวมทั้ง เป็นกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมขององค์กรต่างๆ ยังเขียนบทกวีและความเรียงอย่างต่อเนื่อง
อีเมลpaiwarin@hotmail.com, paiwarin212@gmail.com, paiwarin@yahoo.com
การศึกษา
 • 2511ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านสาหร่าย อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด
 • 2514ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านตาหยวกประชาสงเคราะห์ อ.สุวรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด
 • 2518บรรพชาเป็นสามเณร วัดบูรพาราม จำพรรษาวัดไตรรัตนาราม จ. สุรินทร์
 • 2523อุปสมบทเป็นพระภิกษุ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร จำพรรษาวัดชูจิตธรรมาราม (วิทยาลัยสงฆ์วังน้อย)
 • 2523ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย) อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา
 • 2525ได้วุฒิการศึกษานักธรรมเอก–มัธยมศึกษาปีที่ 5 ฝึกสอนวรรณคดีในสถานศึกษา ลาสิกขา เริ่มทำงานทางโลก หนังสือพิมพ์ประชากรรายวัน เชียงใหม่
 • 2548ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2019- ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 ประเภทกวีนิพนธ์ วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา - ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 หนังสือที่เยาวชนควรอ่านโดย โครงการวิจัย สกว. - ได้รับคัดเลือกเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กระทรวงศึกษาธิการ
 • 2015รางวัลดีเด่น สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2014รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
 • 2013รางวัลดีเด่น สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2013ศิลปินมรดกอีสาน สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2010รางวัลรองชนะเลิศ เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด
 • 2009รางวัลเพชรในเพลง สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
 • 2008ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
 • 1999รางวัลดีเด่น สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 1998รางวัลดีเด่น สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศ ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 1997ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในบทกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย โดยโครงการวิจัย สกว.
 • 1995รางวัลสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)
 • 1992เข้ารอบซีไรต์
 • 1992รางวัลหนังสือดีเด่น คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
 • 1986เข้ารอบซีไรต์
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2021รวมบทกวี ‘ดอกพะยอมยามยาก’
 • 2021รวมบทกวี ‘ทั้งรัก ทั้งชัง ทั้งดี ทั้งบ้า’
 • 2020รวมบทกวี ‘ม้าก้านกล้วย’ พิมพ์ครั้งที่ 34–35 (สำนักพิมพ์นาคร)
 • 2018รวมบทกวีคัดสรร 4 ทศวรรษ ‘ไหมแท้ที่แม่ทอ’
 • 2016รวมบทกวี ‘ม้าก้านกล้วย’ สองภาษา ไทย-อังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ วรวดี วงศ์สง่า)
 • 2016รวมบทกวี ‘กลอนพาไป’
 • 2015บทกวี ‘เพลงกล่อมผู้ใหญ่’
 • 2014รวมบทกวี ‘ภาพฝันอันปวดร้าว’ (ร่วมกับ เฉินซัน, คนบางซื่อ)
 • 2014รวมบทกวี ‘จดหมายรักจากหิ่งห้อย’
 • 2014รวมความเรียง ‘จนกว่าชีวิตจะหาไม่’
 • 2013รวมบทกวี ‘วายุทุรยุค’ (ร่วมกับ เฉินซัน, คนบางซื่อ)
 • 2013บทกวี ‘เสื้อยืด’
 • 2012รวมบทกวี ‘เห็นรักด้วยใจ เห็นใจด้วยรัก’
 • 2012รวมบทกวี ‘เล่นคำอำนาจ’ (ร่วมกับ เฉินซัน, คนบางซื่อ, โกศล อนุสิม, วาปี คำโปตา)
 • 2011รวมความเรียง ‘มีรักมากมายในโลก’
 • 2010รวมบทกวี ‘ณ ที่ซึ่งแม่โพสพเคยสถิต’
 • 2009รวมความเรียง ‘นกกะหนอน’
 • 2009รวมความเรียง ‘ความสุขที่รัก’
 • 2008รวมเรื่องสั้น ‘แอบรักหมาชาวบ้าน’
 • 2008ผลงานด้านเพลง ‘ไหมแท้ที่แม่ทอ’ บทร้อยกรอง ดัดแปลงเป็นเพลงโดย สลา คุณวุฒิ และต่าย อรทัย
 • 2007รวมบทกวี ‘โฉมชีวาอุษาคะนึง’
 • 2007รวมความเรียง ‘หลายชีวิต คิดถึงบ้าน’
 • 2006รวมบทกวี ‘เราจะพบกันอีกไหม’
 • 2005รวมบทความ ‘มันคงไม่ตายง่ายๆ หรอก’
 • 2004รวมบทกวี ‘กลอนกล่อมโลก’
 • 2004รวมบทกวี ‘ดวงใจจึงจำนรรจ์’ (ภาคภาษาอังกฤษ วรวดี วงศ์สง่า)
 • 2004รวมบทกวี ‘จิบใจ จอกจ้อย’ (ร่วมกับ พาสนา แพรวพรรณ)
 • 2002รวมบทความ 'ผมจรรอนแรมจากลุ่มน้ำมูล'
 • 2002รวมบทกวี ‘ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีรัก’
 • 2001รวมความเรียงและภาพถ่าย ‘เพราะภาพพูดได้ หัวใจจึงขอฟัง’
 • 1999รวมเรื่องสั้น บทกวี ความเรียง ‘ทอดยอด’
 • 1999บทกวี ‘บนวิถีแห่งการมีชีวิตอยู่’
 • 1998บทกวี ‘ต่อหน้าความทรงจำและกาลเวลา’
 • 1998รวมบทกวี ‘เจ้านกกวี’
 • 1997บทกวี ‘ลูกโป่งสวรรค์’
 • 1995รวมบทกวี ‘ม้าก้านกล้วย’ พิมพ์ครั้งที่ 1 (แพรวสำนักพิมพ์)
 • 1995รวมบทกวี ‘ม้าก้านกล้วย’ (ภาคภาษาอังกฤษ ม.ล. พีระพงศ์ เกษมศรี)
 • 1992รวมบทกวี ‘ถนนนักฝัน’ (ร่วมกับภาพจิตรกรรม ปริญญา ตันติสุข)
 • 1991รวมบทกวี ‘คือแรงใจและไฟฝัน’ (ร่วมกับภาพถ่าย ธีรภาพ โลหิตกุล)
 • 1989รวมบทกวี ‘ฤดีกาล’
 • 1987รวมความเรียงร้อยแก้ว ‘ไม่ใช่กวีนิพนธ์จากชายป่าอารยธรรม’
 • 1986รวมบทกวี ‘คำใดจะเอ่ยได้ดั่งใจ’
 • 1985รวมบทกวี ‘ลำนำวเนจร’
 • 1979บทกวีชื่อ ‘หากถึงวันที่ดอกไม้ร่วง’ ตีพิมพ์ในนิตยสารสายใจ ต่อมารวมเล่มอยู่ใน ‘ลำนำวเนจร’
 • 1979บทกวีชื่อ ‘ไม่มีลำนำรักจากคนยากไร้’ ตีพิมพ์ในนิตยสารชัยพฤกษ์ ต่อมารวมเล่มอยู่ใน ‘คำใดจะเอ่ยได้ดั่งใจ’