ทำเนียบศิลปิน

ขจรฤทธิ์ รักษา

Kajohnrit Ragsa

สาขา
วรรณศิลป์
เกี่ยวกับศิลปิน
ศิลปินศิลปาธร ประจําปี 2551 ขจรฤทธิ์รักษา เริ่มเขียนเรื่องสั้นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2527 โดยได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร “นรี” ต่อมาเรื่องสั้น “หมู่บ้านนี้มีหนังกลางแปลง” ได้รับรางวัลที่ 3 จากนิตยสารพฤษภาร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ปี 2532 และเรื่องสั้น “นักมวยดัง” ได้รับรางวัลเรื่องสั้นยกย่องประจําปี 2533 จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย เรื่องสั้น “คนป่วย” ได้รับรางวัลเรื่องสั้นชมเชย ประจําปี 2536 จากสมาคมเดิม และเรื่องสั้น “นักลงทุนในงานศพ” ได้รับรางวัลเรื่องสั้นเกียรติยศจากนิตยสารแพรว ขจรฤทธิ์ทํางานหนังสือครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 ที่บริษัท จีเอ็มเอ็นเตอร์ไพรส์ ของปกรณ์ พงศ์วราภา ในตําแหน่งพนักงานพิสูจน์อักษร ต่อมาเขาเข้าประจํากองบรรณาธิการนิตยสารบันเทิงคดี ก่อนจะลาออกไปรับตําแหน่งบรรณาธิการแลนด์แอนด์เฮ้าส์ หลังจากทํางานสั่งสมประสบการณ์เป็นเวลา 6 ปี เขาจึงได้ก่อตั้งสํานักพิมพ์บ้านหนังสือขึ้นในปี 2534 และพิมพ์ผลงานของนักเขียนต่าง ๆ อาทิ “รงค์ วงษ์สวรรค์, ลาว คําหอม, วัธนา บุญยัง, ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์, บุหลัน รันตี, คามิน คมนีย์ ฯลฯ ในปี 2535 ได้ก่อตั้งนิตยสารวรรณกรรมรายเดือนชื่อ Writer ดําเนินการมาได้ 4 ปี 43 เล่ม ก่อนที่กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ นักเขียนรางวัลซีไรต์ประจําปี 2539 รับช่วงเป็นบรรณาธิการต่อ ขจรฤทธิ์เคยเป็นกรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ปัจจุบันยังเป็นวิทยากรด้านการอ่านการเขียนและเป็นตัวแทนกรรมการตัดสินรางวัลด้านวรรณกรรมหลายรางวัล เขายังเป็นเจ้าของและบรรณาธิการของสํานักพิมพ์บ้านหนังสือ ซึ่งพิมพ์วรรณกรรมแปลและวรรณกรรมไทยประเภทสารคดีออกมาอย่างสม่ําเสมอ
อีเมลkajohnrit@gmail.com
การศึกษา
 • 2513-2519ชั้นประถมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนบ้านนาป้อ และตอนปลายจากโรงเรียนวัดควนวิเศษ อ.เมือง จ.ตรัง
 • 2520-2523ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
 • 2524-2525ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาชีพ) จากโรงเรียนกนกเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2008รางวัลศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2551 จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • 1999ได้รับรางวัลเรื่องสั้นเกียรติยศในวาระครบรอบ 20 ปี นิตยสารแพรว
 • 1993ได้รับรางวัลเรื่องสั้นชมเชย ประจำปี 2536 จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
 • 1990ได้รับรางวัลเรื่องสั้นยกย่องประจำปี 2533 จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
 • 1989ได้รับรางวัลที่ 3 จากนิตยสารพฤษภาร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2532
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2019เรื่องสั้น อย่าให้รักนำทาง
 • 2017สารคดี จดหมายถึงกนกพงศ์
 • 2013สารคดี ใคร ๆ ก็อยากให้เล่นกอล์ฟ
 • 2010นวนิยาย “เวียดนามตามลำพัง”
 • 2009สารคดี ลูกผู้ชายไม่ตายเปล่า
 • 2006นวนิยาย “หญิงข้างถนน”
 • 2005นวนิยาย “ยาย”
 • 2004รวมเรื่องสั้น “รักในรอยร้าว”
 • 2004นวนิยาย “รักนอกสังเวียน”
 • 2003นวนิยาย “เมียของคนอังกฤษ”
 • 2002สารคดี บันทึกการเดินทางหลวงพระบาง
 • 2001รวมเรื่องสั้น “คนรักเก่า”
 • 2001นวนิยาย “นางสำลี”
 • 1999เรื่องสั้นชื่อ นักลงทุนในงานศพ
 • 1998นวนิยาย “วัยกลางคน”
 • 1996นวนิยาย “ตื่นจากฝัน”
 • 1995รวมเรื่องสั้น “วัยวิกฤติ”
 • 1993เรื่องสั้น “คนป่วย”
 • 1992รวมเรื่องสั้น “นักมวยดัง” ครั้งที่ 2
 • 1991รวมเรื่องสั้น “นักตกปลา”
 • 1990เรื่องสั้น “นักมวยดัง”
 • 1989เรื่องสั้น “หมู่บ้านนี้มีหนังกลางแปลง”