ทำเนียบศิลปิน

ณรงค์ ปรางค์เจริญ

Narong Prangcharoen

สาขา
ดนตรี
เกี่ยวกับศิลปิน
เริ่มประพันธ์เพลงเมื่ออายุ 25 ปีโดยเรียนการประพันธ์เพลงกับ รศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ในปี 2545 ณรงค์มีโอกาสนำเสนอผลงานการประพันธ์ของเขาในระดับเวทีนานาชาติเป็นครั้งแรกในงาน Asian Music Week ณ มหาวิทยาลัย Arkansas ในฐานะนักประพันธ์รับเชิญ หลังจากนั้นเขาได้รับเชิญเป็นนักประพันธ์รับเชิญ และได้แสดงผลงานการประพันธ์ของเขาในหลายที่ ได้แก่ Sichuan Conservatory of Music, มหาวิทยาลัยเสฉวน ประเทศจีน Illinois State University, Normal, Illinois, USA Texas Tech University, Lubbock Texas, USA และ Illinois Wesleyan University, Bloomington, Illinois, USA
อีเมลnarongcompo@gmail.com, pawatchai@g.swu.ac.th (คุณปวัตน์ชัย ผู้ช่วย)
การศึกษา
 • ปริญญาเอก ด้านการประพันธ์เพลง Doctoral of Musical Arts in Composition จาก University of Missouri-Kansas City ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท ด้านการประพันธ์เพลง Master of Music in Composition จาก Illinois State . University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (ดนตรีสากล) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2021Charles Ives Award 2021, Music Composition, awarded by the American Academy of Arts and Letter, New York, 2021
 • 2013Guggenheim Fellowship Award 2013
 • 2007ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2550
 • ได้รับรางวัล Alexander Zemlinsky International Composition Competition Prize
 • ได้รับรางวัล ACL Yoshiro Irino Memorial Composition Award
 • ได้รับรางวัล Pacific Symphony’s American Composer Competition Prize
 • ได้รับรางวัล Toru Takemitsu Composition Award
 • ได้รับรางวัลชมเชยของ Music Teacher National Association Distinguished Composer of the Year
 • รางวัลชนะเลิศจาก the Annapolis Charter 300 International Composers Competition Prize
 • ได้รับรางวัล Charles Ives Award 2021 จากองค์กร American Academy of Arts and Letter
 • ได้รับรางวัล Charles Ives Award 2021 จากองค์กร American Academy of Arts and Letter
 • ได้รับรางวัล Guggenheim Fellowship Award 2013
 • ได้รับรางวัล Toru Takemitsu Composition Award
 • ได้รับรางวัล American Composer Orchestra 20th Underwood New Music Readings 2011
 • ได้รับรางวัล Annapolis Charter 300 Competition 2007
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2020บรรเลงโดยวง Shanghai New Music Ensemble ในงาน Hangzhou Contemporary Music Festival เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
 • 2019บรรเลงโดยวง Shenzhen Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดย Lin Daye ออกแสดงเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562
 • 2019บรรเลงโดยวง Gyeongsangbuk-do Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดย Jinhyoun BAEK ออกแสดงเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 • 2007บรรเลงโดยวง IIIinois State University Wind Symphony อำนวยเพลงโดย Stephen K. Steele ออกแสดงเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2550
 • 2005บรรเลงโดยวง Pacific Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดยวง Carl St. Clair ออกแสดงเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2548
 • 2005บรรเลงโดยวง Pacific Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดย Carl St. Clair ออกแสดงเมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2548
 • 2004บรรเลงโดยวง Tokyo Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดย Norichika Limori ออกแสดงเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2547
 • 2003บรรเลงโดยวง Lyrique Quintett ออกแสดงเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2546
 • Luminary for piano and orchestra
 • Volcanic Breath for brass quintet and orchestra
 • Illuminations for orchestra
 • Phenomenon for orchestra
 • Pubbanimtta for orchestra
 • Tri-Sattawat for orchestra