ทำเนียบศิลปิน

ชาติชาย ปุยเปีย

Chatchai Puipia

สาขา
ทัศนศิลป์
เกี่ยวกับศิลปิน
ชาติชาย ปุยเปีย เริ่มทำงานโดยใช้ตัวเองเป็นสื่อ โดยสร้างเรื่องราวจากสิ่งที่เขาได้พบ ประสบในแต่ละช่วงของชีวิต การที่เขาทำงานกับประสบการณ์จริงนั้นทำให้ผลงานจิตรกรรมของเขาเป็นสื่อที่ส่งผ่าน และสื่อสารออกมาได้มากสำหรับผู้ชมทั้งในและต่างประเทศ แม้ว่าชาติชายจะใช้ตัวตนเป็นสื่อ แต่เขากลับไม่พูดถึงเรื่องส่วนตัว หากแต่มันเป็นตัวแทนของปัจเจกในสภาพสังคมแต่ละช่วงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่สำคัญของสังคมไทย ซึ่งเราและท่านทั้งหลายก็ตกอยู่ในชะตากรรมอันเดียวกัน
อีเมลtungbang@yahoo.com
การศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2006รับการเชิดชูเกียรติรางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2549
 • 2000ทุนศิลปินในพำนัก Vermont Studio Center, USA
 • 1995ทุนศิลปินในพำนัก Art Tower, Mito จาก Japan Foundation fellowship
 • 1989เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 35
 • 1988เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 34
 • 1988กรังปรีซ์ (จิตรกรรม)
 • 1988เหรียญเงิน (จิตรกรรม)
 • 1988ศิลปินรุ่นเยาว์แห่งปี, มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพ
 • 1986รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน ศิลป พีระศรี การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 3
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2006a heart is a lonely painter
 • 1991ยิ้มสยาม ดอกบัวยังไม่บาน, ศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • 1989ศิลปินในที่พำนัก USIS (United states information Service and MidAmerica Arts Alliance, Fellowship, Headlands Center for the Arts, San Francisco)