ทำเนียบศิลปิน

ชาติ กอบจิตติ

Chart Korbjitti

สาขา
วรรณศิลป์
เกี่ยวกับศิลปิน
ชาติ กอบจิตติ เจ้าของรางวัลซีไรต์สองสมัย เป็นนักเขียนที่สร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ ด้านนวนิยายและเรื่องสั้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี เนื่องจากเป็นคนชอบวาดรูป ชอบอ่านหนังสือ ชอบเขียนเรียงความ และใฝ่ฝันว่าจะเป็นนักประพันธ์ สมัยที่เรียนชั้นม. 3 มีครูฝึกสอนจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้แนะนําหนังสือให้อ่าน พาไปฟังนักเขียนอภิปราย จึงได้เขียนเรื่องสั้นเรื่องแรก ชื่อ “นักเรียนนักเลง” ลงพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์ปทุมคงคา พ.ศ. 2512 เมื่อไปเรียนที่วิทยาลัยเพาะช่าง เริ่มอ่านเรื่องสั้นของไทยและงานวรรณกรรมแปลจากต่างประเทศ โดยมีโอกาสเขียนบทละครแสดงที่เพาะช่าง บางครั้งก็ร่วมแสดงเอง ขณะเรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 เคยสมัครไปทํางานเปิดบาร์อะโกโก้ ที่ถนนพัฒน์พงษ์ เพื่อหาเงินเรียน พ.ศ. 2515 ช่วงเรียนชั้นปีที่ 3 ศิริพงษ์ชวนไปทําอาร์ตเวิร์คหนังสือ “เสนาสาร” ยุคดาราอยู่ระยะหนึ่ง และได้เขียนวิจารณ์โทรทัศน์ด้วย จนกระทั่งเรื่องสั้นชื่อ “ผู้แพ้” ลงพิมพ์ในนิตยสารโลกหนังสือและได้รับรางวัล “ช่อการะเกด” เขาเป็นนักเขียนคนแรกที่ได้รับรางวัลซีไรต์สองครั้งในปี พ.ศ. 2525 จากนวนิยายเรื่อง “คําพิพากษา” และ พ.ศ. 2537 จากเรื่อง “เวลา” เขามักจะทดลองใช้กลวิธีใหม่ ๆ ในการเล่าเรื่องโดยไม่ซ้ําแบบกัน ผลงานหลายเรื่องได้รับการตีพิมพ์ซ้ําหลายครั้งและแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา นอกจากนี้ ชาติ กอบจิตติ ยังได้เปิดบ้านพักของเขาเป็น “โรงเรียนนักเขียน” สรรค์สร้างนักเขียนรุ่นใหม่ และในช่วงปิดภาคเรียนเขาอุทิศเวลาทําประโยชน์ให้สังคมด้วยการสอนหนังสือให้เด็ก ๆ ที่โรงเรียนในหมู่บ้านด้วย
การศึกษา
 • วิทยาลัยเพาะช่าง สาขาภาพพิมพ์
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2004รางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2547
 • 1994ได้รับรางวัลซีไรต์ เป็นครั้งที่ 2 ปี 2537
 • 1994ได้รับรางวัลนวนิยายดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2537
 • 1982ได้รับรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2525
 • 1981รางวัลซีไรต์นวนิยาย พิมพ์เผยแพร่มากกว่า 20 ครั้ง
 • 1979ได้รับรางวัล ช่อการะเกด และรางวัลชมเชยจากการคัดเลือกเรื่องสั้นดีเด่นประจำปี 2522 จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2018(หา) เรื่องที่บ้าน
 • 2005รวมเรื่องสั้นชุดที่ 3 บริการรับนวดหน้า
 • 2003เปลญวนใต้ต้นนุ่น
 • 2000บทภาพยนตร์ ลมหลง
 • 1996บันทึก : บันทึกเรื่องราวไร้สาระของชีวิต
 • 1996รายงานถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตี
 • 1993นวนิยายเรื่อง เวลา
 • 1989รวมเรื่องสั้นชุดที่ 2 นครไม่เป็นไร
 • 1988นวนิยายขนาดยาวเรื่อง พันธุ์หมาบ้า
 • 1987นวนิยายขนาดสั้นเรื่อง หมาเน่าลอยน้ำ
 • 1984รวมเรื่องสั้นชุดที่ 2 มีดประจำตัว
 • 1983เรื่องสั้นขนาดยาว เรื่องธรรมดา
 • 1981นวนิยายเรื่อง คำพิพากษา
 • 1980นวนิยายขนาดสั้นเรื่อง จนตรอก
 • 1979เรื่องสั้นกึ่งนิยาย ทางชนะ
 • 1979เรื่องสั้น ผู้แพ้