ทำเนียบศิลปิน

ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง

Janaprakal Chandruang

สาขา
ศิลปะการแสดง
เกี่ยวกับศิลปิน
นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง เกิดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ ๖๖ ปี จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการละครที่มหาวิทยาลัยมอนทาน่า สหรัฐอเมริกา ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๔ –๒๕๓๗ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สั่งสมประสบการณ์และสร้างสรรค์ผลงานตลอดเวลาร่วม ๔๐ ปี โดยเป็นนักแสดงที่มีความสามารถสูงในทุกบทบาท ทั้งละครโทรทัศน์ ละครเวที และภาพยนตร์ เป็นผู้กำกับการแสดงที่มีรูปแบบการเล่าเรื่องเฉพาะตัว มีแนวคิด รวมถึงเป็นนักเขียนบทในแนวการสอนเขียนบทโดยเล่นก่อนเขียน ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมการเขียนบทสำหรับประเทศไทย โดยให้นักแสดงร่วมเขียนบทไปด้วย และเป็นครูผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์ด้วยการสร้างผลงานอย่างสม่ำเสมอ นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง สร้างสรรค์ผลงานละครประจ าภาควิชาศิลปการละครหลายเรื่อง เช่น ขอรับฉัน หญิงวิปลาส ณ ไชโยต์เป็นต้น ละครเรื่องแรกที่กำกับคือเรื่อง สังข์ทอง เขียนบทโดยนายกุมุท จันทร์เรือง ผู้เป็นบิดา ส่วนงานเขียนบทละครโทรทัศน์เรื่องแรกคือ เหรียญมรดก ผลงานการแสดงและการก ากับ เช่น น้ำเซาะทราย นวลฉวี ซีอุย หลังคาแดง ปัญญาชนก้นครัว และระนาดเอก มีผลงานการแสดงละครโทรทัศน์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕- ๒๕๔๕ รวม ๒๖ เรื่อง แสดงภาพยนตร์ รวม ๒๐ เรื่อง ก ากับละคร รวม ๙ เรื่อง เขียนบทละครโทรทัศน์ รวม ๘ เรื่อง ผลิตรายการโทรทัศน์ ได้แก่ สารคดีการลดอาวุธ น าไปฉายที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และแคนาดา พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๕ ได้ทำรายการโทรทัศน์ชุด มรดกใหม่ เป็นรายการแนะนำงานศิลปะแขนงต่างๆ รวมทั้งศิลปะพื้นบ้านที่ศิลปินรุ่นใหม่สร้างขึ้นมา ด้วยแนวคิดที่ว่า “เรามีงานศิลปวัฒนธรรมที่คนรุ่นเก่าได้สร้างขึ้นเป็นมรดกตกทอดกันมาหลายร้อยปี สักวันหนึ่ง สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาในวันนี้ก็จะกลายเป็นมรดกสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป เราจึงควรคำนึงถึง และตั้งใจสร้างสิ่งที่จะเป็นมรดกใหม่” และ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก่อตั้งคณะละครมรดกใหม่ และพ.ศ.๒๕๔๘ บ้านเรียนละครมรดกใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้นที่จังหวัดปทุมธานี ตามแนวคิดสำนักดนตรีไทยบ้านบาตรของครูหลวงประดิษฐไพเราะผู้เป็นตา และนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้นำผลงานละครไปร่วมแสดงในเทศกาลละครระดับนานาชาติ ทั้งในเอเชีย ยุโรปและอเมริกา ปัจจุบันนี้ นายชนประคัลภ์จันทร์เรือง ยังคงสร้างผลงานควบคู่กับท าหน้าที่ประธานองค์ความรู้ในคณะละครมรดกใหม่ และเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงรับเชิญนำผลงานละคร รวม ศิลปิน คณะครูและนักเรียน ชุมชนละครมรดกใหม่และวิทยาลัยกุมุทาลัยไปหาประสบการณ์ทั่วโลก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านละครทุกปีและได้รับการตอบรับในผลงานการแสดงอย่างดีเยี่ยม อันเป็นการสืบสานและต่อยอดแนวคิดของการละคร สอนทักษะชีวิต นายชนประคัลภ์จันทร์เรือง ได้รับรางวัลเกียรติยศ ได้แก่ รางวัลศิลปินศิลปาธร ปีพ.ศ.๒๕๕๒ รางวัลศิลปินแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๖๒ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร) โดยปัจจุบันยังคงสร้างผลงานและบุคลากรด้านภาพยนตร์และการละครอย่างต่อเนื่อง ชนประคัลภ์ จันทร์เรืองพูดอยู่เสมอว่า ไม่มีความสมบูรณ์แบบในเส้นทางศิลปิน ความงามของชีวิตคือ ความไม่สมบูรณ์แบบ ชีวิตของผม ไม่สามารถเป็นแบบอย่างในความสำเร็จใดๆได้ ผมคือ มนุษย์ที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่อง แต่ในความไม่สมบูรณ์แบบ และความบกพร่องนั่นเองที่ศิลปะเกิดขึ้น ผมเชื่อในเรื่องเจตนา ศิลปินต้องมีเจตนาที่จะขัดเกลาตัวเองให้ประณีตยิ่งๆขึ้น แผ่วตัวเอง และมีเป้าหมายเพื่อรักษาส่วนรวม ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องขับเคลื่อนด้วยพลังกลุ่ม ด้วยระบบการเรียนรู้แบบสำนัก สิ่งแวดล้อมสำคัญที่สุดในการสร้างคน หากสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการแสวงหาความรู้ เมล็ดพันธุ์ของศิลปินที่ทำเพื่อคนอื่นก็จะงอกงาม
อีเมลbhotlakorn@hotmail.com
การศึกษา
 • โรงเรียนเรวดี และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงเรียน Santa Maria High School รัฐ California สหรัฐอเมริกา
 • ด้านการละครที่ Flathead Community College และ University of Montana สหรัฐอเมริกา
 • 2011-2019แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการละครเพื่อ การศึกษาที่เมือง เทสโซโลนีกี ประเทศกรีซ, บราซิล, อังกฤษ, สโลวีเนีย
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2019รางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
 • 2012บุคคลต้นแบบ State of Nation ปี 2 รายการวาระประเทศไทย โดยเครือ เนชั่น กรุ๊ปฯ
 • 2009รางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง
 • 2009ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
 • 1999ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้เข้าร่วม อบรม Art Management ที่ Banff Center Alberta ประเทศแคนาดา
 • 1991รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม พ.ศ. 2534 - นายซีอุย แซ่อึ้ง (เข้าชิง)
 • 1990รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม พ.ศ. 2533
 • 1985รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี นักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยม พ.ศ. 2528 - หย่าเพราะมีชู้ (เข้าชิง)
 • 1983ได้รับคัดเลือกจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ ในนามของกระทรวงต่างประเทศ ให้ผลิตสารคดีรณณรงค์เรื่องการลดอาวุธ Disarmament ซึ่งสร้างและนำไปฉายในงานสัมมนาทางวิชาการ จัดโดย สหประชาชาติ ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2015ถนนสายกลับบ้านชื่อ พึ่งตนเอง
 • 2015นิ่งเสียตำลึงทอง
 • 2015Moradokmai (ร่วมกำกับ)
 • 2014ชูชกผู้ยิ่งใหญ่
 • 2013ขบถบ้าเปลี่ยนแปลงโลก (Man of Lamancha)
 • 2012วันทองฤๅหญิงสองใจ
 • 2012พระอภัยมณี ตอน สินสมุทรร้องทุกข์
 • 2012ขุนข้างขุนแผน ตอน เหตุเกิดที่ลานประหาร
 • 2012เวสสันดร ตอน ชูชกผู้หวังดี
 • 2012พอ-ดี ละครเล่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 • 2012อัลเบิร์ต ไอสไตน์
 • 2012สามก๊ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า
 • 2012อิเหนา ตอน ศึกรักศึกรบ
 • 2012รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก
 • 2004ละครโทรทัศน์ ขุมทรัพย์อมตะนคร (ช่อง 3) รับบทเป็น เฒ่าป่า
 • 2002ละครโทรทัศน์ ปลายเทียน (ช่อง 3) รับบทเป็น วงศ์เมือง แสนทรงพล
 • 1999ละครโทรทัศน์ ตั้งไข่ล้มพรหมไม่ลิขิต (ช่อง 7)
 • 1998ละครโทรทัศน์ ระย้า (ช่อง 7) รับบทเป็น ครูปลั่ง
 • 1998ละครโทรทัศน์ มุกมังกร (ช่อง 7) รับบทเป็น เลื่อน บัวสุวรรณ
 • 1997ละครโทรทัศน์ ดวงใจพิสุทธิ์ (ช่อง 7) รับบทเป็น ทนายยิ่งยศ
 • 1996ละครโทรทัศน์ ดั่งดวงหฤทัย (ช่อง 7) รับบทเป็น รมต.กระทรวงการต่างประเทศ
 • 1995ภาพยนตร์ สมศรี 422 R โปรแกรม D ปีนี้มีน้อง
 • 1994ละครโทรทัศน์ วิมานมะพร้าว (ช่อง 7)
 • 1994ละครโทรทัศน์ น้ำใสใจจริง (ช่อง 7) รับบทเป็น อาจารย์สุประดิษฐ์
 • 1993ละครโทรทัศน์ บัลลังก์เมฆ (ช่อง 5) รับบทเป็น ธันวา
 • 1993ละครโทรทัศน์ รอยอาลัย (ช่อง 9)
 • 1993ภาพยนตร์ สมศรี 422 R โปรแกรม B ปีนี้ 2 ขวบ
 • 1992ละครโทรทัศน์ ลอดลายมังกร (ช่อง 7) รับบทเป็น พ่อของเหลียง
 • 1992ละครโทรทัศน์ เมืองโพล้เพล้ (ช่อง 7) รับบทเป็น ผู้ใหญ่สิงห์
 • 1992ละครโทรทัศน์ ละครเร่ (ช่อง 7)
 • 1992ภาพยนตร์ สมศรี 422 อาร์
 • 1992ภาพยนตร์ จะกู่รักกอดน้องให้ก้องโลก
 • 1991ละครโทรทัศน์ กะลาก้นครัว (ช่อง 7)
 • 1991ภาพยนตร์ นายซีอุย แซ่อึ้ง
 • 1990ละครโทรทัศน์ ดวงตาสวรรค์ (ช่อง 7)
 • 1990ละครโทรทัศน์ เหตุเกิดที่ สน. (ช่อง 7) รับบทเป็น สารวัตรพร
 • 1990ภาพยนตร์ ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม
 • 1989-1992รายการเด็ก “เป็นไปได้”
 • 1989-1992รายการสารคดีถึงละครเชิงศิลปวัฒนธรรม “มรดกใหม่”
 • 1989-1992รายการสารคดีถึงละครเชิงศิลปวัฒนธรรม “บันทึกคนเดินทาง“
 • 1989ละครโทรทัศน์ แต่งกับงาน (ช่อง 7)
 • 1989ละครโทรทัศน์ คนเหนือดวง (ช่อง 7)
 • 1989ละครโทรทัศน์ ผู้ชนะสิบทิศ (ช่อง 3)
 • 1988ละครโทรทัศน์ จันทน์กะพ้อ (ช่อง 5)
 • 1988ละครโทรทัศน์ ปัญญาชนก้นครัว (ช่อง 7) รับบทเป็น ดร.เพียรทิพย์
 • 1988ภาพยนตร์ ครั้งเดียวก็เกินพอ
 • 1988ภาพยนตร์ อุบัติโหด
 • 1987ละครโทรทัศน์ เพียงตะวัน (ช่อง 5)
 • 1987ละครโทรทัศน์ เวทีนี้...มีปัญหา(มาก) (ช่อง 7)
 • 1987ละครโทรทัศน์ นายบ่าวเจ้าปัญหา (ช่อง 5)
 • 1987ภาพยนตร์ ฉันผู้ชายนะยะ
 • 1987ภาพยนตร์ หลังคาแดง
 • 1986ภาพยนตร์ ปัญญาชนก้นครัว
 • 1985ละครโทรทัศน์ เพลงแห่งชีวิต (ช่อง 5)
 • 1985ภาพยนตร์ หย่าเพราะมีชู้
 • 1983สารคดีการลดอาวุธ Disarmament เป็นตัวแทนของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ ในนามของกระทรวงการต่างประเทศ สร้างและนำไปฉายที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
 • 1982ดักแด้กับมะเดื่อ
 • 1982พระเอกนั้นคือชั้นเอง
 • สังข์ทอง แสดง ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ
 • ลูกโป่ง บอลลูน แสดง ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ขอรับฉัน
 • หญิงวิปลาสแห่งเมืองไชโยต์
 • เหรียญมรดก
 • น้ำเซาะทราย
 • นวลฉวี
 • ระนาดเอก
 • เป็นผู้ก่อตั้งคณะละครมรดกใหม่
 • ละครเวทีคนดีที่เสฉวน (Good Woman of Setzuan) จากบทประพันธ์ของเบอร์โทลท์ เบรคท์ กำกับการ แสดงโดยอาจารย์สดใส พันธุมโกมล
 • ละครเวทีพรายน้ำ (Ondine) จากบทประพันธ์ของฌอง ฌิโรดูซ์(Jean Giraudoux) กำกับการแสดงโดย อาจารย์สดใส พันธุมโกมล
 • ละครเวทีกันตัน (The Pillow of Kantan) บทประพันธ์ของมิชิมา (Mishima) กำกับการแสดงโดย ผศ.เสาว นุช ภูวณิชย์
 • ละครเวทีราโชมอน (Rashomon) จากบทประพันธ์ของ (ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช) กำกับการแสดงโดย อะสา ซากอร์สกี้
 • ละครเวทีหรรษาราตรี(twelfth night) จากบทประพันธ์ของ เช็คสเปียร์ (Shakespeare~ กำกับโดย รศ.นพ มาศ แววหงส์
 • ละครเวทีแม่ห้าวหาญ(Mother Courage) กำกับโดย รศ.นพมาศ แววหงส์
 • ละครเวทีตามใจท่าน (As you like it )กำกับโดย ผศ. นลินี สีตะสุวรรณ
 • ละครเวทีคนละคู่เดียวกัน (Odd Couple ) หอศิลป์พีรศรี จากบทประพันธ์ของ นีล ไซมอน กำกับการแสดง โดย อะสา ซากอร์สกี้
 • ละครเวที La cage aux folles โรงแรมโอเรียนท์เตล กำกับการแสดงโดย อะสา ซากอร์สกี้
 • ละครเวทีแทงยูเวรีมัช (Thank you, very much) กำกับการแสดงโดย ลีออน รูบิน
 • กำกับการแสดงใต้แสงเทียน
 • กำกับการแสดงตามใจท่าน
 • กำกับการแสดงโลกียชน
 • วิญญาณพยาบาท
 • แก้วหน้าม้า
 • ต้อยตีวิด
 • แมงปอ
 • พระอาทิตย์ขึ้นบนมือ
 • ฟ้าสว่างที่หว้ากอ
 • มหาสมุทร